بیانیه‌ها

First Iran Pride Day celebrations in Tehran 2010

اولین جمعه امرداد ۱۳۹۶

ما به نیروی شادی و اعجاز امید، ما به قدرت رنگ‌ها باور داریم، ولی ما رنگین‌کمانی‌های ایران، شادمانی خود را چون شکلی از مقاومت فریاد می‌زنیم

تصویرها

اشتراک در وب‌نوشت از راه رایانامه

برای اشتراک در این وب‌نوشت و دریافت آگاه‌سازی از نوشته‌های تازه از راه رایانامه، رایانشانی خود را وارد کنید.

به 1,618 مشترک دیگر بپیوندید

English Posts

First Iran Pride Day celebrations in Tehran 2010

IranPride 2017 Statement

We are believing in the power of happiness, as a shape of resistance and we keep our euphoria alive as the torch of justice.