بیانیه‌ها

پوستر روز افتخار اقلیت‌های جنسی در سال ۱۳۹۷

اولین جمعه امرداد ۱۳۹۷

انسان‌ها فارغ از هرگونه تفاوت‌های نژادی، زبانی، دینی، جنسی و جنسیتی، ملیت و … باید از حرمت و حقوق انسانی یک‌سانی برخوردار باشند بدون این‌که مجبور به هم‌شکل‌بودن با دیگران شوند.

تصویرها

روز افتخار کوییرهای ایران - ۱۳۸۹

روز ملی اقلیت‌های جنسی ایران | پسر

یکم امرداد ۱۳۸۹، عده‌ای این روز را گرامی داشتند. بزرگداشت اولین سال‌گرد روز ملی اقلیت‌های جنسی ایران، یاداوری حقوق و مسئولیت هریک از ما ست.

English Posts

First Iran Pride Day celebrations in Tehran 2010

IranPride 2017 Statement

We are believing in the power of happiness, as a shape of resistance and we keep our euphoria alive as the torch of justice.